Even voorstellen

Beste bewoners van Maasrijk Blitterswijck,

De waterstanden hebben ons de afgelopen tijd allemaal goed beziggehouden, maar gelukkig hebben de dijken en andere maatregelen rondom de Maas ons mooie Maasrijk Blitterswijck goed beschermd. Een positief gevolg van de gebiedsontwikkeling en wat ons betreft gaan we hier als Blitterswijck nog meer vruchten van plukken.
Nadat u eerder in het dorpsjournaal heeft kunnen lezen over het initiatief ‘Maasrijk Blitterswijck’, heeft zich inmiddels een aantal mensen aangemeld om Blitterswijck onder deze noemer verder te ontwikkelen en bekendheid te geven. Door meer verbinding te leggen tussen ondernemers en inwoners in Blitterswijck en meer (toeristisch-recreatief) aanbod te ontwikkelen, wordt het nog meer genieten in ons mooie dorp. Uiteraard niet alleen voor bezoekers, maar ook voor onze eigen inwoners!

Op maandag 12 juli hebben Wim Wijnhoven en Pascal Franssen hierover een presentatie gegeven aan de ondernemers van Business Club Blitterswijck. Met deze presentatie hebben ze kort aangestipt wat we allemaal al voor moois hebben in Blitterswijck en hoe we dat beter kunnen inzetten en bekendheid geven, zoals een website en facebookpagina waar je centraal alle informatie over Blitterswijck vindt. Ook werden er al wat ideeën gedeeld over nieuw recreatief aanbod in ons dorp. Met deze presentaties wilden de initiatiefnemers een eerste peiling doen bij een groep ondernemers of men enthousiast te krijgen is om hierin bij te dragen. Het enthousiasme lijkt er zeker te zijn, maar veel zaken zijn nog niet concreet uitgewerkt en daardoor kan nog niet iedereen zich meteen een goede voorstelling maken.

De komende tijd gaat het groepje vrijwilligers de zaken meer concreet uitwerken. Zo moet nog worden bepaald in wat voor structuur we de activiteiten van ‘Maasrijk Blitterswijck’ willen onderbrengen en moet er een bestuur worden gevormd. Ook zal er goed worden gekeken naar de samenwerking met andere initiatieven op dit vlak in onze regio. We willen een goede balans vinden tussen het behouden en vergroten van de eigen identiteit van Blitterswijck (we mogen trots zijn op ons dorp!) en de voordelen van samenwerking met bijvoorbeeld ons buurdorp Wanssum of andere organisaties met een soortgelijke doelstelling. Zo hoeven we niet het wiel opnieuw uit te vinden en kunnen we voordelen behalen in snelheid, kosten en eenduidigheid creëren voor de bezoekers en inwoners.

Als de ontwikkelingen het toelaten, willen we in september hierover een presentatie geven die toegankelijk is voor heel Blitterswijck. Wellicht samen met het plan van Arcadis voor het terrein rondom de kasteelruïne.Wil jij ook een actieve bijdrage leveren aan Maasrijk Blitterswijck in welke vorm dan ook? Heb je ideeën, opmerkingen of vragen? Laat het ons weten met een mail aan info@maasrijkblitterswijck.nl of via één van onderstaande personen.

Team Maasrijk Blitterswijck

Pascal Franssen
Wim Wijnhoven
Cees van Esdonk
Esther Thomassen
Patrick Janssen
Ingrid van Eijndhoven