Reservering

Bij reservering gaat u akkoord met ondertstaand reglement.

 • Er moet zo voorzichtig en zorgvuldig mogelijk worden omgegaan met de duofiets.
 • De huurder is gedurende de uitleenperiode verantwoordelijk voor de duofiets.
 • Eventuele schade wordt in rekening gebracht bij de huurder
 • De bestuurder van de duofiets dient minimaal 18 jaar te zijn.
 • De gebruiker van de duofiets dient minimaal een WA verzekering te hebben.
 • De fiets mag niet getransporteerd worden.
 • De bestuurder is bekend met het gebruik van de duofiets en de meegeleverde accessoires. Voor eerste gebruik zal uitleg door een co√∂rdinator gegeven worden.
 • Huurder mag de fiets niet doorverhuren
 • De duofiets mag niet onbeheerd achtergelaten worden en moet altijd op slot gezet worden met de meegegeven sloten. Zoveel mogelijk aan een vast object.
 • Zandpaden en hellingen worden op gepaste wijze bereden.
 • De Kerngroep Blitterswijck kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor schade voortkomend uit het huren en/of het gebruik van de duofiets

U kun maximaal 4 tijdvakken boeken. Elk tijdvak is 1 uur. Voorbeeld 09:00 ; 10:00 ; 11:00 zijn 3 tijdvakken en is dus van 09:00 uur t/m 11:00 uur

KalenderUw telefoonnummer:

Uw naam:

Uw e-mailadres:

Vragen / opmerkingen:

Vul de beveiligingscode in
security code
Security Code: